Genieten van ons Kerkorkest op zondag 23 juni.
Op zondag 23 juni levert ons Kerkorkest weer een muzikale bijdrage aan de viering. We spelen voor en tijdens de viering enkele mooie muziekstukken. Deze muziekstukken zijn eenvoudig en daarom goed te spelen voor iedereen die bladmuziek kan lezen en ongeveer 2 jaar muziekles heeft gehad. Alle instrumenten die passen in een “gewoon” orkest zijn van harte welkom, dus ook blokfluiten. Hoe meer, hoe beter!
Op zaterdagavond 22 juni oefenen we in de kerk van 19:00 tot 20:00 uur. Als u zich tijdig aanmeldt, krijgt u de bladmuziek tevoren toegezonden. Dan kunt u misschien al wat oefenen. Als u in uw familie of omgeving muzikanten kent ( jong en oud ) die ook graag een keer in een “echt” orkest willen spelen, dan zijn zij van harte welkom.
Voor meer informatie kunt u contact opnemen via info@kcregenboog.nl