Op zondagmiddag 19 februari hebben we voor het eerst Paaskaarsen gemaakt voor thuis. Aanstaande woensdag is Aswoensdag en begint de Veertigdagentijd – voor de kerk een tijd van bezinning. Het is mooi om tijdens die weken tot Pasen af en toe een kaars te branden, symbool voor Gods licht in ons leven. Of natuurlijk om te wachten tot de Paasnacht en dan de kaars voor het eerst te branden, de nacht waarin we vieren dat Jezus de dood heeft overwonnen. Het kaarsenmaken bleek echt een activiteit voor jong en oud. Er waren meer dan 25 kaarsenmakers, van kinderen onder de 10 tot ouderen boven de 75. Samen hadden we een heel gezellige en mooie middag. Op de kaarsen zie je natuurlijk veel regenbogen terug, maar ook de symbolen die ds. Mirjam Buitenwerf van te voren had laten zien: de alfa en de omega (de eerste en laatste letter van het Griekse alfabet – ze symboliseren dat God altijd bij je is, van het begin tot het eind), het kruis van Christus, en het Chi-rho teken (in het Grieks de eerste twee letters van de naam Christus). Op de foto’s kun je ze terugzien als je goed kijkt.