Op zondagmiddag 4 juni was er weer Kliederkerk in de Regenboog. Ruim 20 kinderen en volwassenen gingen samen aan de slag met het verhaal van de tweelingbroers Jakob en Esau. We hoorden hoe Jakob het eerstgeboorterecht van Esau wist te krijgen – in ruil voor een kop soep. En later wist Jakob zijn zieke blinde vader voor de gek te houden, zodat niet Esau maar hij de zegen kreeg (en dus ook de erfenis). Heel veel jaren (en heel veel narigheid) verder kwam het toch weer goed tussen de broers.

De kinderen gingen aan de slag met boogschieten (Esau was een goede jager), knutselden soeppannen en deden spelletjes die juist wel over samenwerking gingen (maar ze merkten ook hoe lastig het was). We sloten af met een gezamenlijke viering waarin het Bijbelverhaal verteld werd; we zongen een bijpassend lied (De soep is rood – YouTube) en staken kaarsjes aan (een kaarsje bij de grote groene kaars voor mooie dingen, bij de rode voor dingen waar je verdriet of zorg over hebt). Ten slotte – hoe kan het ook anders bij dit verhaal – kregen de kinderen en de volwassenen de zegen.