Jaarprogramma 2022 – 2023

Samenwerkende kerken in de Merenwijk bieden u elk jaar weer een veelkleurig programma om vanuit het geloof met elkaar bezig te zijn. Hier vindt u een overzicht van activiteiten die er binnen of vanuit de Regenboog plaatsvinden.

Thank you for reading this post, don't forget to subscribe!

Gezellige activiteiten,leerzame series, bezinnende bijeenkomsten,voor jong en oud, man en vrouw, kortom voor ieder­een. Er zit vast iets leuks, boeiends of interessants bij voor u. Tenzij anders vermeld vinden de bijeenkomsten plaats in KC De Regenboog; Watermolen 1; 2317 ST Leiden.


Gesprekskringen

Er worden vier gesprekskringen gehouden.
‘De Bijbel open’ De verhalen uit de Bijbel zijn al eeuwen oud, en ontstaan in een heel andere tijd en context dan de onze. Dat maakt dat er altijd een vertaalslag nodig is om ze goed te kunnen begrijpen en te bekijken hoe ze in onze eigen tijd en context van betekenis kunnen zijn. Bij deze cursus lezen we iedere bijeenkomst een bepaald tekstgedeelte uit de Bijbel, bijvoorbeeld het gedeelte wat voor de zondag erna op het leesrooster staat. Er wordt uitleg over gegeven, we lezen verschillende vertalingen, en we praten samen verder over hoe wij nu tegen de tekst aankijken en hoe we hem in ons dagelijks leven kunnen meenemen. Voor meer informatie en opgave:  Mirjam Buitenwerf, tel. 06-40425789, ds.regenboog@gmail.com
Tijd: 20:00
data: 6 en 20 oktober; 10 en 24 november
Plaats: de Regenboog
Contact: ds. Mirjam Buitenwerf E-mail

Bijbellezen Genesis Het verhaal van de aartsvaders. We gaan lezen vanaf Gen. 20:1 en zo verder. Wat het verhaal zegt, hoe wij dat kunnen verstaan en wat het voor ons betekent. Iedereen is welkom.
Tijd: 14:00 -15:30uur
data: 13 oktober tot 15 december in 2023 12 januari tot 6 juli
Plaats: de Regenboog
Contact: Willy Hoogendoorn, tel. 06-51980888, pastor.regenboog@gmail.com

Het Lijdensverhaal We gaan samen het verhaal lezen en bespreken met elkaar.
Dinsdagmiddag 14.00 – 15.30. Iedereen is welkom.
Beginnen op 28 februari – 28 maart
Tijd: 20:00
data: 2023: dinsdagmiddag 28 februari – 7 maart – 14 maart – 21 maart – 28 maart
Plaats: de Regenboog
Contact: Willy Hoogendoorn, tel. 06-51980888, pastor.regenboog@gmail.com

Zin in de ouderdom
Een gespreksgroep voor mensen die samen met elkaar in gesprek willen over het thema ‘ouder worden’. Wat komt hier allemaal bij kijken? Wat zijn de mooie dingen bij het ouder worden, waar kun je van genieten? Waar loop je tegenaan, en welke zingevingsvragen spelen er? Hoe kijk je terug op je leven? Wat wil je graag doorgeven aan volgende generaties? We laten ons bij onze gesprekken inspireren door o.a. (bijbel)teksten, gedichten, muziek of film. van september t/m begin november: 13-9, 27-9, 11-10, 1-11, 15-11.
Meer informatie en opgave bij ds. Mirjam Buitenwerf, ds.regenboog@gmail.com; tel. 06-40425789.

Data: dinsdagmiddagen – 13 en 27 september; 11 october; 1 en 15 november
Tijd: steeds van 14.00-16.00 u
Contact: ds. Mirjam Buitenwerf E-mail of tel. 06-40425789.


Cursussen

Hebreeuws . Woensdagmiddag 14.00 voor hen die al Hebreeuws gevolgd hebben.
Contactpersoon: Willy Hoogendoorn, tel. 06-51980888, pastor.regenboog@gmail.com
Data: woensdagen van 5 oktober tot 14 december en in 2023: 11 januari tot 5 juli.
Tijd: 14:00 – 15.30 uur.
Contact: Willy Hoogendoorn E-mail
Wie met Hebreeuws zou willen beginnen kan daar contact over opnemen met ondergetekende. Op dinsdagmiddag zou het wellicht kunnen plaats vinden. Begindatum zou dan 11 oktober kunnen zijn om 14.00 uur.

Kring over muziek en liederen in de Advents- en Kersttijd.
Wat is jouw favoriete kerstlied? Misschien is het ‘Stille nacht’, of ‘Er is een roos ontloken’? In deze cursus bekijken we verschillende liederen die we in de kerk zingen rond Advent en Kerst van dichtbij. We gaan op zoek naar de ontstaansgeschiedenis, en beluisteren verschillende versies van een lied. Soms blijkt de melodie van een geestelijk lied bijvoorbeeld terug te gaan op een populaire volksmelodie, of zijn er interessante verschillen tussen rooms-katholieke en protestantse versies van een lied. En natuurlijk bekijken we ook nieuwere liederen en muziek, en is er volop ruimte om samen te zingen!
Data: Het gaat om de volgende data: donderdagavond 1, 8 en 15 december
Tijd: 20.00-21.30 uur.
Contact: ds. Mirjam Buitenwerf E-mail of tel. 06-40425789.


Allerzielen buiten

Op woensdag 2 november organiseert het kerkelijk centrum
“De Regenboog” een Tijd van Licht en Ontmoeting.
Een nieuw initiatief voor een oud ritueel rond Allerzielen.

In de Merenwijk, de Regenboog, worden kaarsjes aangestoken
als teken van verbondenheid tussen mensen.
We nodigen u van harte uit om een kaarsje te komen aansteken
voor een dierbaar persoon of personen; zijn/haar naam op te schrijven en op te hangen in de gedenkboom.

Een lichtje, wens of gebed….

  • voor iemand die gestorven is,
  • voor iemand die u mist,
  • voor iemand waar u veel van houdt.

Van harte welkom aan iedere inwoner van Leiden met name de bewoners van de Merenwijk.
Wil men een gesprek dan kan men ter plaatse een afspraak maken bij de aanwezige pastor.

17.00 – 19.00 uur is de kerk open
Ingang: voorzijde van de Regenboog
Watermolen 1 Leiden
Uitgang: via de kerktuin parkzijde


Voorjaarsconcert in de Regenboog Leiden

Wat is er mooier dan de lente te starten met muziek. De eerste zondag na 21 maart kan dat volop in de Regenboog. Je kunt dan genieten van een muzikale middag verzorgd door een aantal enthousiaste musici uit de Merenwijk en de Regenboog in het bijzonder. Het is in de traditie van wat voorheen het nieuwjaarsconcert was.
Het concert start om 15:00 uur en duurt tot 17:00. Daarna kunnen we met elkaar nog even gezellig napraten in de ontmoetingsruimte.

De toegang voor het concert is gratis. Met een deurcollecte voor het bestrijden van de kosten.

Het voorjaarsconcert heeft door de verschillende optredens met zowel instrumentale muziek als zang een heel afwisselend en aantrekkelijk programma. Komt allen genieten van dit heerlijk gevarieerd programma!


Filmavonden in de Regenboog Leiden

donderdag 29 september 2022  Farming(UK2018) onder regie van Adewale Akinnuoye-Agbaje, die ook een rol speelt. De film is enigszins autobiografisch. De Nigeriaanse Enitan komt in de jaren ’80 terecht in een blank Brits pleeggezin. Hoewel zijn leven vanaf dat moment beter zou moeten gaan, is dit niet het geval. We volgen de ontwikkeling van de hoofdpersoon over meerdere jaren en zien welke keuze hij maakt en hoe dat in zijn leven doorwerkt. De jongen wordt de slaaf van de gevreesde leider van een racistische skinheadbende. Een welwillende mentor probeert de jongen vervolgens te redden van zijn ondergang in een laatste poging tot verlossing.

woensdag 16 november The Wife(UK2017) onder regie van Björn Runge. Met de steun van zijn vrouw Joan is Joe Castleman al jaren een succesvol schrijver. Op hoge leeftijd bereikt zijn carrière een hoogtepunt als hij de Nobelprijs voor Literatuur in ontvangst mag nemen. Maar met het bereiken van dit hoogtepunt komen er ook een paar geheimen naar boven die jarenlang verborgen lagen onder hun allesomvattende liefde voor elkaar. Joan heeft haar eigen talent, dromen en ambities aan de kant geschoven om haar man te steunen, maar haar rotsvaste toewijding lijkt, komt tot het besef dat ze zo niet langer door kan gaan. Is hun liefde hier voldoende tegen bestand of is het tijd voor Joan om te stappen uit de schaduw van haar man?

Donderdag 26 januari 18:30u Een man die Ove heet van de Zweedse regisseur Hannes Holm. Het draait hierbij om Ove Lindahl, een 59-jarige Zweedse man. Hij ziet zichzelf als de conciërge/bewaker van het wooncomplex waar hij woont. Door zijn houding wordt hij als de mopperkont van de buurt gezien. Dat dit slechts een houding is ontdekt zijn nieuwe buurvrouw Parvaneh al snel waarna er een wonderlijke vriendschap opbloeit.  Een film vol humor en verrassingen.

Woensdag 19 april 13:30u Forever Nederlandse film onder regie van Heddy Honingmann
Wie denkt dat deze docu film over bezoekers van de Parijse begraafplaats Pere-Lachaise gaat over rouw en verdriet, heeft het mis. De film ademt een intense schoonheid uit en ook verbondenheid en emotionele rijkdom. De muziek is een bron van troost. De band tussen de mensen reikt ver over de dood heen. Daarom is deze film een oproep voor het leven.


Jongerenviering

Eens in de drie weken organiseren we in de Regenboog op zondagochtend een jongerenviering. Alle tieners zijn welkom (ong. 10-16 jaar). We starten om 10.00 ’s ochtends in onze eigen zaal (zaal 1) met een gezellig ontbijt. Daarna staat er altijd iets rond het geloof op het programma: samen bijbel lezen (en erover discussiëren), samen praten over belangrijke thema’s (zoals geloof en wetenschap, over het milieu of over doodgaan), samen iets creatiefs doen of naar muziek luisteren…
Data: 19 september; 10 oktober; 31 oktober; 14 november; 19 december; 16 januari; 30 januari; 20 februari; 13 maart; 27 maart; 24 april; 15 mei;
19 juni; 3 juli (afsluiting jaar)

Tijd: 10:00

Daarnaast zijn er twee bijzondere bijeenkomsten:
28 november – viering met jongeren in de kerk (voorbereid op 31-10 en 14-11);
3 april – viering met jongeren in de kerk (voorbereid op 13-3 en 27-3)
Contact: Rieuwerd Buitenwerf E-mail

onderwerpen


Leeskring Poëzie

In deze kring lezen wij gedichten die je aan het denken zetten, delen we onze ervaringen en herkennen we wat ons met elkaar verbindt. Ernst en humor bepalen de inhoud. Naoorlogse en hedendaagse dichters komen aan bod. Iedere keer staat een bepaald thema centraal. De deelnemers kunnen ook een eigen gedicht meenemen. De begeleiding komt van Ronald da Costa.
Een middag om naar uit te zien en nu alvast in de agenda te schrijven.
Kosten €5,00. Opgave bij Anja Rijken, tel: 071 5216606

Eerstvolgende poëziemiddag heeft het thema “een dagje ouder”.
Data: maandag 31 oktober
Tijd: 14:00 uur
Contact: Anja Rijken E-mail tel. 071 5216606.
onderwerpen


Sint Maarten

Op donderdag 11 november a.s. vieren we traditiegetrouw Sint Maarten. Kinderen gaan met hun mooi versierde lampionnen langs de huizen om voor de mensen een Sint Maartenliedje te zingen. En natuurlijk krijgen ze daar iets lekkers voor terug.
In de Regenboog willen we dit jaar wat extra aandacht aan dit feest en deze heilige geven. Het verhaal over Maarten als soldaat in het Romeinse leger wordt verteld. Hij zal ons met zijn paard ook echt kome bezoeken! Iedereen, jong en al wat ouder, is van harte welkom.
Datum: 11 november
Tijd: 17:30u
Plaats: bij de Regenboog

Ds. Mirjam Buitenwerf


Volwassenen in Progress

vip3-300x298‘Volwassenen in Progress’ is een groep van jongvolwassenen (ca. 30+) die ongeveer een keer in de maand bij elkaar komt om met elkaar over geloof en zingeving te praten. We hebben fijne en mooie gesprekken, en er zijn veel raakvlakken omdat we generatiegenoten zijn. Bovendien is het gewoon gezellig om elkaar te ontmoeten.
Lijkt het je leuk om aan te haken? Neem dan contact op met Mirjam Buitenwerf. In het komende seizoen komen we op een donderdagavond bij elkaar, meestal bij een van de deelnemers thuis. De data voor het komende seizoen zijn: 29-9, 17-11, 15-12, 19-1, 16-2, 16-3, 20-4, 8-6 (afsluiting).
Contactpersoon: Mirjam Buitenwerf, tel. 06-40425789, ds.regenboog@gmail.com

Data: 29 september, 17 november, 15 december, 19 januari, 16 februari, 16 maart, 20 april, 8 juni (afsluiting).
Tijd: 20:00
Plaats: wisselend bij de deelnemers thuis
Contact: Mirjam Buitenwerf E-mail; tel: 06-40425789
onderwerpen