Jaarprogramma 2021 – 2022

Samenwerkende kerken in de Merenwijk bieden u elk jaar weer een veelkleurig programma om vanuit het geloof met elkaar bezig te zijn. Hier vindt u een overzicht van activiteiten die er binnen of vanuit de Regenboog plaatsvinden.

Gezellige activiteiten,leerzame series, bezinnende bijeenkomsten,voor jong en oud, man en vrouw, kortom voor ieder­een. Er zit vast iets leuks, boeiends of interessants bij voor u. Tenzij anders vermeld vinden de bijeenkomsten plaats in KC De Regenboog; Watermolen 1; 2317 ST Leiden.


Gesprekskringen

Er worden vier gesprekskringen gehouden.
‘Bijbelse bezinning’, de groep die voor de zomer online bij elkaar kwam. Waarschijnlijk kunnen we nu gewoon weer bij elkaar komen in de Regenboog. Nieuwe deelnemers zijn van harte welkom. Rond een korte Bijbellezing, enige achtergrondinformatie en een bijpassend gedicht.
Data: donderdagavond 17 februari; – donderdagavond 10 maart; – donderdagavond 24 maart; – dinsdagavond 5 april; – dinsdagavond 19 april;
Tijd: 20:00
Plaats: de Regenboog
Contact: ds. Mirjam Buitenwerf E-mail

gespreksgroep rondom het ouder worden, Binnenkort start in de Regenboog een kleine gespreksgroep die gaat over ouder worden en wat dat betekent: bijvoorbeeld wat er mooi aan is, wat er moeilijk aan is, en welke levensvragen of geloofsvragen een rol spelen. Ik stel me voor dat we op een aantal dinsdagmiddagen in het najaar bij elkaar komen om hierover met elkaar van gedachten te wisselen en ervaringen en verhalen met elkaar te delen, aan de hand van Bijbelse verhalen, liederen of muziek, gedichten, of een schilderij. Mocht u voor deze groep interesse hebben, laat het me dan even weten,
Data: dinsdagmiddagen – dinsdag 8 en 22 februari; – dinsdag 8 en 22 maart; – dinsdag 5 en 19 april;
Tijd: steeds van 14.00-15.30 u
Contact: ds. Mirjam Buitenwerf E-mail of tel. 06-40425789.

Kring over muziek en liederen in de Advents- en Kersttijd. In de Adventstijd komen we op drie donderdagavonden bij elkaar om de rijkdom van liederen en muziek die horen bij Advent en Kerst te ontdekken. We maken een reis door de geschiedenis en bespreken vragen als: hoe zijn die liederen rond Advent en Kerst eigenlijk ontstaan, hoe verschillen de rooms-katholieke en de protestantse traditie hierin van elkaar, welke (bijbel)teksten worden in dit soort liederen gebruikt? Aan de hand van de teksten en de muziek leven we zo samen toe naar Kerst. Er is ook ruimte zijn om naar deze muziek te luisteren. Uiteraard bespreken we andere liederen dan in voorgaande jaren. De avonden worden online of in een van de zalen van de Regenboog gehouden, dat hoort u nog. Opgave is noodzakelijk, graag uiterlijk 25 november
Data: Het gaat om de volgende data: donderdagavond 2, 9 en 16 december,
Tijd: 20.00-21.30 uur.
Contact: ds. Mirjam Buitenwerf E-mail of tel. 06-40425789.

Mirjam Buitenwerf

Genesis . In november start de cursus over de eerste 11 hoofdstukken van Genesis, tot en met Gen.11:9. We komen op donderdagmiddag bij elkaar om 14.00 uur. We beginnen in de eerste week van november op de 4e . Voor Kerstmis zal het niet klaar zijn, we gaan daarom in het nieuwe jaar verder op een samen af te spreken datum.

Data: Het gaat om de dinsdag 3 februari weer van start.
Tijd: 14:00 uur.
Contact: Willy Hoogendoorn E-mail


Jongerenviering

Eens in de drie weken organiseren we in de Regenboog op zondagochtend een jongerenviering. Alle tieners zijn welkom (ong. 10-16 jaar). We starten om 10.00 ’s ochtends in onze eigen zaal (zaal 1) met een gezellig ontbijt. Daarna staat er altijd iets rond het geloof op het programma: samen bijbel lezen (en erover discussiëren), samen praten over belangrijke thema’s (zoals geloof en wetenschap, over het milieu of over doodgaan), samen iets creatiefs doen of naar muziek luisteren…
Data: 19 september; 10 oktober; 31 oktober; 14 november; 19 december; 16 januari; 30 januari; 20 februari; 13 maart; 27 maart; 24 april; 15 mei;
19 juni; 3 juli (afsluiting jaar)

Tijd: 10:00

Daarnaast zijn er twee bijzondere bijeenkomsten:
28 november – viering met jongeren in de kerk (voorbereid op 31-10 en 14-11);
3 april – viering met jongeren in de kerk (voorbereid op 13-3 en 27-3)
Contact: Rieuwerd Buitenwerf E-mail

onderwerpen


Jongeren: Bovenwijksjongerenwerk

Dit seizoen experimenteren we ook met bovenwijks jongerenwerk (samen met de Leidse Binnenstadsgemeente, de Ontmoeting, Leiden Zuid-West en de Marekerk). Er worden gedurende het jaar een aantal gezellige activiteiten georganiseerd (bowlen, spelletjesavond, kerstquiz etc). Daarnaast proberen we elkaars jeugddiensten te bezoeken, en ook een keertje bij de andere kerk op bezoek te gaan voor een tienerviering. Niet alle data staan al vast, maar wel de spelletjes- en filmavond op vrijdag 5 november, en de kerstquiz in het weekend van 11 december. Meld je aan bij onze appgroep om op de hoogte te blijven! Contact: Rieuwerd Buitenwerf E-mail


Nieuwjaarsconcert

Individuele optredens van musici uit de Merenwijk en de Regenboog in het bijzonder. Het concert vindt plaats op zondag 12 januari 2020 en duurt van 15:00 uur tot 17:30. Daarna kunnen we met elkaar nog even gezellig napraten in de ontmoetingsruimte. De toegang voor het concert is gratis. Met een deurcollecte voor het bestrijden van de kosten.

Het nieuwjaarsconcert is door en voor iedereen. Het wordt, door de verschillende optredens, een heel afwisselend programma met instrumentale muziek maar ook met zang. Wie er deze editie bij zullen zijn volgt in november. Komt allen genieten van dit heerlijk gevarieerd programma!

Data: 9 januari 2021
Tijd: Afgelast
Plaats: de Regenboog
Contact: Edo Elstak

E-mail.
onderwerpen


Sint Maarten

Op donderdag 11 november a.s. vieren we traditiegetrouw Sint Maarten. Kinderen gaan met hun mooi versierde lampionnen langs de huizen om voor de mensen een Sint Maartenliedje te zingen. En natuurlijk krijgen ze daar iets lekkers voor terug.
In de Regenboog willen we dit jaar wat extra aandacht aan dit feest en deze heilige geven. Het verhaal over Maarten als soldaat in het Romeinse leger wordt verteld. Hij zal ons met zijn paard ook echt kome bezoeken! Iedereen, jong en al wat ouder, is van harte welkom.
Datum: 11 november
Tijd: 17:30u
Plaats: bij de Regenboog

Ds. Mirjam Buitenwerf


Volwassenen in Progress

vip3-300x298‘Volwassenen in Progress is een groep van jongvolwassenen (ongeveer 30+) die één keer in de 6-8 weken bij elkaar komt om met elkaar over geloof en zingeving te praten. We hebben fijne en mooie gesprek¬ken en er zijn veel raakvlakken omdat we generatiegenoten zijn. Bovendien is het gewoon gezellig om elkaar te ontmoeten. Lijkt het je leuk om aan te haken?
In het komende seizoen komen we op een donderdagavond bij elkaar, meestal bij een van de deelnemers thuis.

Data: 30 september, 18 november, 13 januari, 24 februari, 7 april, 19 mei, 30 juni (afsluiting).
Tijd: 20:00
Plaats: wisselend bij de deelnemers thuis
Contact: Mirjam Buitenwerf E-mail; tel: 06-40425789


Zin in ’t leven

Twee bijeenkomsten in de Regenboog voor Merenwijkers vanaf 65 jaar.

Wat is voor u belangrijk in uw leven? Waar heeft u zin in? Wat geeft u energie? Wanneer voelt u zich eenzaam? Hoe gaat u om met verlies: van fysieke mogelijkheden, of van dierbare mensen om u heen? Het zijn vragen die op je pad kunnen komen als je ouder wordt.

Op twee dinsdagmiddagen in het najaar willen we daarover samen met u in gesprek gaan, tijdens twee bijeenkomsten onder de noemer ‘Zin in ´t leven!’ Bij elke bijeenkomst zal een spreker een inleiding verzorgen. Daarna drinken we samen een kopje koffie of thee, om vervolgens in groepjes met elkaar over het thema van die middag verder te praten.

De bijeenkomsten zijn bedoeld voor alle Merenwijkers van 65 jaar en ouder. U kunt er ook voor kiezen om naar één van de bijeenkomsten te komen. Wel graag uiterlijk een week voor de bijeenkomst aanmelden bij Jan Vis, visaard@gmail.com of tel.
06-38535810. Hier kunt u ook terecht voor vragen, bijvoorbeeld als u vervoer naar de Regenboog nodig heeft.

De bijeenkomsten zijn op:
Data: 12 oktober
Tijd: 14-16 uur
Thema: Levensvragen; spreker Ellen Kruyt (Geestelijk verzorger en eigenaar praktijk ‘Leven met lev’.)
Data: 16 november
Tijd: 14-16 uur
Thema: Verlieservaringen. Spreker Kees van der Meer (huisarts bij praktijk ´t Joppe in de Merenwijk)
Contact: Jan Vis E-mail. Tel. 06-38535810
onderwerpen