Belangrijke mededeling in verband met de richtlijnen om de coronacrisis te beheersen.

Op vrijdagochtend, 13 maart, is een klein crisisteam bij elkaar geweest om besluiten te nemen over de activiteiten in de Regenboog naar aanleiding van de coronacrisis. Bij de afspraken die we daar gemaakt hebben, volgen wij de richtlijnen van de overheid en sluiten ons daarbij ook aan bij hoe in het algemeen in de kerken wordt gehandeld.

Afgesproken is,

zondagse vieringen van 15, 22 en 29 maart geen doorgang zullen vinden.

Open kapel in de Regenboog
De komende week is de kapel in de Regenboog open, maandag dinsdag en donderdag van half 2 tot half 5. Daar kun je dan even in stilte zitten, een kaarsje opsteken, luisteren naar muziek, je laten inspireren,
Iedereen is welkom, maximaal 5 bezoekers tegelijk.

 

Elke zondag een kerkdienst op youtube
Elke zondagochtend om tien uur zullen we een kerkdienst uitzenden, op YouTube het kanaal van de Regenboog:
Vlak daarvoor zullen we de kerkklok even luiden.

 

Geen bijeenkomsten, repetities en vergaderingen
behalve die welke op dat moment noodzakelijk zijn of die niet uitgesteld kunnen worden.

 

Informatie
Heeft u vragen van pastorale aard of vragen over de Regenboog? Dan kunt u contact opnemen met de dames  van ons pastoraal meldpunt, Mary Pouw (tel. 071-5215726) of Atty Talma (tel. 071- 5213506),
of met één van de pastores: Mirjam Buitenwerf (tel. 06-40425789) of Willy Hoogendoorn (tel. 06-51980888)

Wij hopen van harte dat u begrip hebt voor onze besluiten en dat onze maatregelen ertoe zullen bijdragen dat deze pandemie beheersbaar zal blijven.

Het ‘crisisteam’ houdt de vinger aan de pols en zal, zodra er nieuws is, met nieuwe berichten komen. Ons gebouw blijft in principe gewoon open voor bijvoorbeeld het brengen van boodschappen voor de voedselbank. Ook kunt u het stiltecentrum bezoeken. Mocht u in verband met deze situatie vragen hebben, dan kunt u een email sturen naar onderstaand email-adres en bij echt dringende vragen opbellen naar onderstaand telefoonnummer.
Namens Pastores, AKM, Wijkkerkenraad en Vicariaat,
Truus de Haan
dehaantruus@gmail.com of 06 21599349


Column door Willy Hoogendoorn

Recent Berichten

Agenda

Lockdown

Ja, er is angst.
Ja, er is isolatie.
Ja, er wordt gehamsterd.
Ja, er is ziekte.
Ja, er is zelfs dood.

Maar,
Ze zeggen dat je in Wuhan na zoveel jaren van lawaai
de vogels weer kan horen zingen.
Ze zeggen dat na slechts een paar weken van rust
de lucht niet langer stijf staat van de smog
maar blauw en grijs en helder is.

Ze zeggen dat in de straten van Assisi
mensen elkaar toezingen
over de lege pleinen
en hun ramen openhouden,
zodat zij die alleen zijn
de geluiden van families
om hen heen kunnen horen.

Ze zeggen dat een hotel
in het westen van Ierland
gratis maaltijden aanbiedt
en bezorgt bij hen die aan huis gebonden zijn.

 

Vandaag is een mij bekende jonge vrouw
druk bezig om in haar buurt
flyers te verspreiden met haar nummer,
zodat de ouderen iemand hebben
die ze kunnen bellen.

Vandaag bereiden kerken, synagoges,
moskeeën en tempels zich voor
om dakloze, zieke en vermoeide mensen
te kunnen verwelkomen
en onderdak te bieden.

Over de hele wereld beginnen mensen
te vertragen en te reflecteren.
Over de hele wereld kijken mensen
op een nieuwe manier om naar hun buren.
Over de hele wereld worden mensen
ontvankelijk voor een nieuwe realiteit,
voor hoe groot we eigenlijk zijn
en hoe klein onze feitelijke controle,
voor wat er werkelijk toe doet.
Voor liefde.

Dus we bidden en realiseren ons:
Ja, er is angst,
maar er hoeft geen haat te zijn.

 

Ja, er is isolatie,
maar er hoeft geen eenzaamheid te zijn.
Ja, er wordt gehamsterd,
maar er hoeft geen gierigheid te zijn.
Ja, er is ziekte
maar de ziel hoeft niet te lijden.
Ja, er is zelfs dood,
maar er kan altijd
een wedergeboorte van liefde zijn.

Word je bewust van de keuzes die je maakt
voor je leven nu.
Vandaag: Adem.
Hoor,
achter de fabrieksgeluiden van je paniek,
zijn de vogels weer aan het zingen,
klaart de hemel op,
is de lente in zicht.

En altijd worden we omringd door Liefde.
Open de ramen van je ziel.
En al ben je niet in staat
om de ander over het lege plein aan te raken:
Zing.

Richard Hendrick, OFM
13 maart 2020