Willen wij een ‘Wijdekerk’ zijn?

Een bijzondere viering op 22 september.

Dit jaar was net begonnen toen het verschijnen van de Nederlandse vertaling van de Nashville-verklaring over ‘Bijbelse seksualiteit’ een kleine storm deed ontstaan in de kerken en onder LHBT+-mensen (lesbisch, homoseksueel, biseksueel, transgender) in ons land. Als Regenboog hebben we een korte verklaring op de website gezet met de boodschap dat bij ons iedereen ongeacht zijn seksuele identiteit van harte welkom is. Die verklaring is na het luwen van de storm weer van onze website verdwenen. In bulletin nr. 4 (mei-juni 2019) stond als reactie een vertaling van het Welkom van de Coventry Cathedral uit Engeland, die begint met ‘We verwelkomen hier speciaal mensen die alleen zijn, getrouwd, gescheiden, weduwe of weduwnaar, hetero, homo, in de war, welgesteld of platzak’. Zo gaat dit Welkom nog even vrolijk door waardoor het je doet beseffen hoe moeilijk het is om echt open te staan voor mensen die anders zijn en voor je eigen beperkingen.

Laten we het hierbij of laten we ons uitdagen om actief de kant te kiezen van LHBT+- Christenen, die strijden voor een volwaardige plek in de kerken? Over die vraag hebben we in de afgelopen tijd in verschillende gremia gesproken. Heel praktisch zouden we ons als Regenboog kunnen aansluiten bij Stichting Wijdekerk (www.wijdekerk.nl). Op de website van de stichting zeggen zij zelf dit: ‘Stichting Wijdekerk is een initiatief van een groep christenen, zelf LHBT+-mens of nauw betrokken bij LHBT+-mensen. Wij vinden dat iedereen zichzelf moet kunnen zijn in zijn of haar kerk. We hebben onze ervaringen en krachten gebundeld en delen die op deze site. We willen dit doen vanuit de liefde van Jezus Christus. Samen zijn Wijdekerk. Om LHBT+-mensen te ondersteunen bij het vinden van een kerk, roepen wij kerken op inzicht te verschaffen in hun beleid rond LHBT+-mensen. Niet iedere LHBT+’er heeft de moed om te vragen hoe het beleid van de kerk is, als hij er binnenstapt. Op de kaart van Wijdekerk kan een LHBT+’er dit van tevoren bekijken’.

Hiermee zijn ook wij uitgenodigd om een antwoord te vinden op deze vraag. Tijdens de viering op zondag 22 september gaan we hier samen op in. Het wordt een viering die anders zal gaan dan gewoonlijk. Het wordt een ‘Thomas-viering’ waarin er een moment van ‘heilige chaos’ zal zijn. Na een korte overdenking zullen we ons in groepjes opdelen om een minuut of twintig met elkaar aan de hand van een tekst na te denken over geloof, seksualiteit en gastvrijheid voor mensen die anders zijn. Daarna wordt de viering afgesloten met gebed, een lied en zegenbede. Van alles wat er in de groepjes naar boven is gekomen wordt een verslag gemaakt. Met dit verslag in de hand willen we verder bezien of we ons kunnen aansluiten bij ‘Wijdekerk’. In deze viering denken en spreken we samen over de vraag hoe wij als geloofsgemeenschap open staan voor mensen die anders zijn. We hopen dat zoveel mogelijk mensen mee willen denken en praten!

Gesprek op Zondag. Peterhans van den Broek.