Rondom het ouder worden

gespreksgroep rondom het ouder worden, Binnenkort start in de Regenboog een kleine gespreksgroep die gaat over ouder worden en wat dat betekent: bijvoorbeeld wat er mooi aan is, wat er moeilijk aan is, en welke levensvragen of geloofsvragen een rol spelen. Ik stel me voor dat we op een aantal dinsdagmiddagen in het najaar bij elkaar komen om hierover met elkaar van gedachten te wisselen en ervaringen en verhalen met elkaar te delen, aan de hand van Bijbelse verhalen, liederen of muziek, gedichten, of een schilderij. Mocht u voor deze groep interesse hebben, laat het me dan even weten, liefst uiterlijk 22 oktober a.s.
Data: dinsdagmiddagen 26 oktober, 9 en 23 november, 7 december,
Tijd: steeds van 14.00-15.30 u
Contact: ds. Mirjam Buitenwerf E-mail of tel. 06-40425789.