Repetitie Regenboogkoor

Het Regenboogkoor is een gemengd kerkkoor met ongeveer 30 leden. We repeteren wekelijks op woensdagavond van 20:00 tot 22:00 uur in de Regenboog, Watermolen 1 te Leiden.
Eén keer per maand zingt het Regenboogkoor ter opluistering van de viering op zondag en ook tijdens de diensten rond Pasen, Pinksteren, Allerzielen/Allerheiligen en in één van de diensten met Kerstmis.
De laatste zondag voor Kerstmis organiseren we een Kerstsamenzang in de avond. Dan zingen we alleen kerstliederen samen met de bezoekers.