Repetitie Regenboogkoor

Het Regenboogkoor is een gemengd kerkkoor met ongeveer 30 leden. We repeteren wekelijks op woensdagavond van 20:00 tot 22:00 uur in de Regenboog, Watermolen 1 te Leiden.
Eén keer per maand zingt het Regenboogkoor ter opluistering van de viering op zondag en ook tijdens de diensten rond Pasen, Pinksteren, Allerzielen/Allerheiligen en in één van de diensten met Kerstmis.
De laatste zondag voor Kerstmis organiseren we een Kerstsamenzang in de avond. Dan zingen we alleen kerstliederen samen met de bezoekers.

Thank you for reading this post, don't forget to subscribe!