Muziek en liederen in de Advents- en Kersttijd

Kring over muziek en liederen in de Advents- en Kersttijd. In de Adventstijd komen we op drie donderdagavonden bij elkaar om de rijkdom van liederen en muziek die horen bij Advent en Kerst te ontdekken. We maken een reis door de geschiedenis en bespreken vragen als: hoe zijn die liederen rond Advent en Kerst eigenlijk ontstaan, hoe verschillen de rooms-katholieke en de protestantse traditie hierin van elkaar, welke (bijbel)teksten worden in dit soort liederen gebruikt? Aan de hand van de teksten en de muziek leven we zo samen toe naar Kerst. Er is ook ruimte zijn om naar deze muziek te luisteren. Uiteraard bespreken we andere liederen dan in voorgaande jaren. De avonden worden online of in een van de zalen van de Regenboog gehouden, dat hoort u nog. Opgave is noodzakelijk, graag uiterlijk 25 november
Data: Het gaat om de volgende data: donderdagavond 2, 9 en 16 december,
Tijd: 20.00-21.30 uur.
Contact: ds. Mirjam Buitenwerf E-mail of tel. 06-40425789.