Merenwijk ontmoet elkaar

Als uitvloeisel van de inspiratiedag ter gelegenheid van het 50-jarig bestaan van De Regenboog, is ‘Merenwijk ontmoet elkaar’ ontstaan. Samen met de Wijkvereniging en Incluzio zijn een aantal bijeenkomsten georganiseerd in de buurtontmoetinsplek (BOP) in de Rosmolen.

Afgelopen jaar vertelden buurtbewoners over hun ervaringen met Israël en pelgrimeren en prof. Van Bodegom van ‘Leyden Academy on Vitaliy and  Ageing’ gaf een lezing over ‘Vitaliteit. Anders gezond oud’. Het plan is om het komende jaar iedere laatste donderdag van de maand een bijeenkomst te houden. Een gelegenheid om andere wijkbewoners te ontmoeten bij de koffie en te luisteren naar een interessant verhaal of mee te doen met een activiteit.

Volg de Nieuwsbrief voor verdere informatie.