Liederen en muziek in de Advents- en Kersttijd

Nog even en dan begint de Adventstijd alweer, en leven we toe naar Kerst. Wat is uw/jouw favoriete lied in die periode? Misschien is het ‘Nu daagt het in het oosten’, of ‘Hoor, de engelen zingen de eer’? In deze cursus bekijken we verschillende liederen van dichtbij die we in de kerk zingen rond Advent en Kerst. We gaan op zoek naar de ontstaansgeschiedenis, en beluisteren verschillende versies van een lied. Soms blijkt de melodie van een geestelijk lied bijvoorbeeld terug te gaan op een populaire volksmelodie, of zijn er interessante verschillen tussen rooms-katholieke en protestantse versies van een lied. En natuurlijk passeren ook nieuwere liederen en muziek de revue, en is er volop ruimte om samen te zingen!

We komen bij elkaar op drie donderdagavonden in de Adventstijd, steeds om 20.00 uur in de Regenboog: donderdag 30 november, 7 december en 14 december. Opgave graag uiterlijk maandag 27-11.

Contactpersoon: Mirjam Buitenwerf, tel. 06-40425789, ds.regenboog@gmail.com