Leerhuis Nieuwe Testament: het Onzevader AFGELAST

Het Onzevader is misschien wel de bekendste en meest gebruikte bijbeltekst (Matteüs 6:9-13). Het gebed bestaat uit korte regels die stuk voor stuk aanleiding geven tot verdere verdieping én een goed gesprek over ons eigen geloof. In zes avonden bespreken we het gebed – we starten steeds in het heden: welke associatie roept een regel of een thema bij ons op; vervolgens verdiepen we ons in bijbelteksten uit Oude en Nieuwe Testament om de regel te begrijpen vanuit de wereld van de Bijbel, om daarna onze eigen beelden en de bijbelse achtergronden bij elkaar te brengen. Uiteraard zal er ook aandacht zijn voor de boeiende ontstaansgeschiedenis van het gebed.
20 januari
3 en 18 februari
9 en 30 maart
6 april
Graag aanmelden. U kunt gebruikmaken van het aanmeldformulier.

Onderwerp: Aanmelding Leerhuis NT: Onzevader