Kring liederen over de Geest

muziek en liederen rondom Hemelvaart en Pinksteren

In de weken voor Pinksteren organiseer ik drie avonden waarop we samen de rijkdom van liederen en muziek die horen Hemelvaart en Pinksteren kunnen ontdekken. Dat doen we door naar de liederen te luisteren en de teksten te bespreken. Ik zal iets vertellen over het ontstaan van dergelijke liederen, over hoe de rooms-katholieke en de protestantse traditie hierin van elkaar verschillen, en welke (bijbel)teksten er in dit soort liederen worden  gebruikt. Aan de hand van de liederen en muziek over de Geest leven we samen toe naar Pinksteren. Als het mogelijk is, komen we bij elkaar in de Regenboog. Als dat nog niet kan, dan geef ik deze kring online via Zoom (met een duidelijke instructie over het gebruik van dit programma).

Data: donderdag 6 mei, dinsdag 11 mei, donderdag 20 mei 2021. Tijd: 20.00-21.00 uur

Opgave is noodzakelijk, graag uiterlijk maandag 3 mei  a.s. bij ds. Mirjam Buitenwerf, mail: ds.regenboog@gmail.com, tel. 06-40425789.