De Rozenkring

De Rozenkring is een gespreksgroep over geloven in de dagelijkse praktijk. De gesprekken worden gehouden aan de hand van een boek, een preek of een film. We bespreken momenteel het boek
‘Nieuwe kruisvaarders – De heilige alliantie tussen orthodoxe christenen en radicaal-rechtse populisten’ van Sander Rietveld. Een korte samenvatting van het boek staat in het Bulletin van april/mei (jaargang 50 nr.2). We verwachten nog een aantal maanden met dit boek bezig te zijn. Het onderwerp is opnieuw heel actueel door de komende verkiezingen voor een nieuwe Tweede Kamer in november. De kring komt iedere derde maandag van de maand bijeen om 20.00 uur; in het kalenderjaar 2023 dus op 18 september, 16 oktober, 20 november en 18 december. De gesprekken vonden altijd plaats bij een van de deelnemers thuis, maar sinds de coronatijd komen we bij elkaar in de Regenboog. Nieuwe deelnemers zijn altijd van harte welkom! Contactpersoon: Dick Rijken, tel 071-5216606, e-mail rijken.vandenberg@planet.nl