De Bijbel open

De verhalen uit de Bijbel zijn al eeuwen oud, en ontstaan in een heel andere tijd en context dan de onze. Dat maakt dat er altijd een vertaalslag nodig is om ze goed te kunnen begrijpen en te bekijken hoe ze in onze eigen tijd van betekenis kunnen zijn. Bij deze cursus lezen we iedere bijeenkomst een bepaald tekstgedeelte uit de Bijbel, bijvoorbeeld het gedeelte wat voor de zondag erna centraal staat in de viering. Er wordt uitleg over gegeven, we lezen verschillende vertalingen, en we praten samen verder over hoe wij nu tegen de tekst aankijken en hoe we hem in ons dagelijks leven kunnen meenemen.

We komen bij elkaar op donderdagavonden in de winter, steeds om 20.00 uur in de Regenboog, en starten eind januari ’24: 25-1, 8-2, 22-2 en 21-3. Opgave graag uiterlijk maandag 22-1.
Contactpersoon: Mirjam Buitenwerf,
E-mail: ds.regenboog@gmail.com
tel. 06-40425789