Cursus Bijbels Hebreeuws

Door pastor Willy Hoogendoorn. Maximaal 5 deelnemers.
Aanmelden uiterlijk 12 oktober bij pastor Willy Hoogendoorn, pastor.regenboog@gmail.com, 06-51980888.