Vieringen

De zondagse vieringen beginnen om 10:00 uur, tenzij anders aangegeven.

Voor de allerkleinsten is er opvang in de crèche. Voor kinderen van 4-12 jaar is er een kindernevendienst.
Wij willen doopouders vragen vroegtijdig contact met de voorganger op te nemen in verband met de (gezamenlijke) voorbereiding.

DatumBeschrijvingVoorgangerBijzonderheden

oktober

zondag7Misa CriollaDs. Kees ZwartViering van de Maaltijd
m.m.v. Regenboogkoor
zondag14Pw. Ton Snepvanger
zondag21Pw. Connie Hofschreuder
donderdag25EucharistiePst. Tjeerd Visser19:00 uur
Stilte Centrum
zondag28Ds. Hans SnoekHervormingsdag

november

zondag4Pw. Marianne HoogervorstAllerheiligen
Allerzielen
m.m.v. Regenboogkoor
zondag11Leden Geloofsgemeenschap
U kunt gebruik maken van collectebonnen. Over de aanschaf leest u hier meer.

Vrijdag 2 november Allerzielen Buiten
Lees meer

Zondag 4 november Gedachteniszondag
Op deze zondag zullen we de overledenen vanuit onze geloofsgemeenschap herdenken. Met name noemen we hen die in het afgelopen jaar zijn overleden. Verder zal er ruimte zijn om alle persoonlijke familieleden die overleden zijn, te gedenken.
Voorganger: M. Hoogervorst p.w.

Bij de vieringen

 Zondag 9 september Regenboogzondag

Op deze zondag zullen we met elkaar een nieuw werkjaar / schooljaar inluiden. Bijzonder is dat er in deze viering een achttal kinderen van de kindernevendienst over zal gaan naar de jongerenviering. Het Regenboogkoor zal in deze viering zingen!
Voorgangers: M. Hoogervorst p.w en ds. K. Zwart.

15 – 23 september
Vredesweek met als thema: Generaties voor vrede!

Zondag 30 september
De lezingen van vandaag gaan over de opdracht getuigen te zijn van ons geloof in de liefde van God. Dat kan je op velerlei wijzen doen. Eén ding wordt duidelijk in de lezingen: het gaat niet om de regels maar om onze levenshouding.
Voorganger: M. Hoogervorst p.w.

Zondag 7 oktober Misa Criolla
lees meer
Voorganger: Ds. K.G. Zwart