Vieringen

De zondagse vieringen beginnen om 10:00 uur, tenzij anders aangegeven.

Voor de allerkleinsten is er opvang in de crèche. Voor kinderen van 4-12 jaar is er een kindernevendienst.
Wij willen doopouders vragen vroegtijdig contact met de voorganger op te nemen in verband met de (gezamenlijke) voorbereiding.

DatumBeschrijvingVoorgangerBijzonderheden

februari

zondag4TaizévieringPw. Marianne Hoogervorst
zondag11Leden Geloofsgemeenschap
woensdag14AswoensdagPw. Marinanne Hoogervorst19.30 uur
m.m.v. Regenboogkoor
zondag18Ds. Hans Snoek
zondag25Pw. Connie Hofschreuder
maandag26EucharistiePst. Tjeerd Visser19.00 uur

maart

zondag4Pw. Marianne HoogervorstAandacht voor de
organisten!
zondag11Viering van de MaaltijdDs. Kees Zwartm.m.v. Regenboogkoor
U kunt gebruik maken van collectebonnen. Over de aanschaf leest u hier meer.

Bij de vieringen

4 februari 2018
Op deze zondag zal er in de gemeenschap een Taizéviering worden gehouden. Een muziekgroepje zal de specifieke liederen begeleiden. Een Taizéviering wordt gekenmerkt door meditatie, zowel in de lezingen, de gebeden en de liederen. Een stiltemoment is een belangrijk onderdeel van deze viering.

Voor deze zondag worden de jongeren uit onze gemeenschap in het bijzonder en persoonlijk uitgenodigd. Zij zullen na de viering met behulp van workshops aan het werk gaan om samen te ontdekken wat het geloof in je dagelijkse leven kan betekenen. Een onderdeel van die samenkomst zal bestaan uit samen eten. Mocht een jongere onverhoopt geen uitnodiging hebben ontvangen en je wilt meedoen, meld je dan aan bij ondergetekende. Je bent van harte welkom!

14 februari Aswoensdag, op weg naar Pasen…..
Het lijkt nog ver weg maar met Aswoensdag (14 februari) gaan we op weg naar Pasen. De Veertigdagentijd of Vastentijd roept op tot bezinning.
Als Christen mogen we het leven van Jezus niet alleen navolgen maar ook uitdragen. Dat begint dus met Aswoensdag. Een dag waarop we samen komen om uiting te geven aan ons voornemen op weg te gaan met Jezus door Zijn lijden heen naar de Verrijzenis. De symboliek in deze viering wordt bepaald door het as. Dit as is verkregen van de palmtakken van de Palmzondag een jaar daarvoor. Jezus wordt toegejuicht met palmtakken en later ontvangen wij een teken van boete door het askruisje.  Een oud symbool waarvan we al lezen in het Oude Testament. Mensen die zich willen bezinnen over hun relatie met God strooien as uit over hun hoofd en kleden zich zeer sober. Nog steeds is er op Aswoensdag gelegenheid om het askruisje te ontvangen om voor jezelf het moment te markeren dat je serieus wilt beginnen met de Vastentijd.

Zondag 4 maart – organistendag
Op deze zondag, de derde zondag in de Veertigdagentijd, zetten we onze organisten in het zonnetje. Zij zijn allen een respectabel aantal jaren werkzaam in de Regenboog. Drie organisten vieren een jubileum de vierde bijna.

Deze zondag zullen zij alle vier een deel van de viering het orgel / de piano bespelen. Hoe het er precies uit gaat zien, is op het moment van schrijven nog niet te zeggen maar als u de organisten wilt bemoedigen om ons allen te blijven inspireren met hun spel, kom dan deze zondag naar de kerk.