DEM, Duurzame Energie Merenwijk

Samen met studenten van de Hoge School Leiden (Toegepaste Psychologie) heeft DEM een enquête ontwikkeld om het draagvlak en de behoeften van Merenwijk bewoners (zowel huiseigenaren als huurders) te polsen. voor individuele of collectieve acties ten behoeve van de...

Viering rond Esther, een Perzisch sprookje

Op zondag 24 november spelen verhalenverteller Kees Posthumus en muzikant Henk van Glabbeek hun voorstelling ‘Esther, een Perzisch sprookje’. De viering begint om 10.00 uur. Het verhaal van Esther is een meeslepend verhaal over macht en misbruik van macht, geweld en...

Opnieuw beginnen

Het nieuwe seizoen is begonnen. We gaan er samen weer een mooie tijd van maken in de Regenboog. Ik heb er veel zin in! En toch vond ik het ook best ingewikkeld om weer te starten, vooral voor ons als gezin. Zoals bekend zijn we deze zomer verhuisd van Amstelveen naar...

Fysiotherapeutische ondersteuning

Ook al heeft Juigalpa zo’n 70.000 inwoners, fysiotherapeuten zijn niet dik gezaaid. En er bestaat ook geen gele gids / info op internet waar je aan namen en telefoonnummers kunt komen van hen die in Juigalpa werkzaam zijn. Dus het was een hele klus aan een nieuwe...

Uit de AKM . . . .

Als ik terugkijk op de periode van ons ´zomerreces´, dan zijn er inmiddels tweeëneenhalve maand voorbijgegaan sinds de laatste AKM vergadering van juni. We beginnen 8 september weer aan een nieuw seizoen. Belangrijke beleidsthema’s voor de Regenboog staan op de...

Nieuwe kandelaars

Bij een uitvaart in de Regenboog, is er vanuit de familie dikwijls de wens om aan het begin van de viering kaarsen te ontsteken waarmee we de overledene in het Licht van God plaatsen. Tot nu toe gebeurde dat met een tafeltje waarop een aantal kleine kandelaars stonden...

Hoedjes Tellen

Bij de tentoonstelling van Hennie Altenwischer rond de quiltdoeken van de quiltgroep was een doek met kinderen met hoedjes. Hennie had er een prijsvraag aan verbonden. Hoeveel hoedjes zitten er verwerkt in de quilt? Een aantal mensen hebben de hoedjes geteld. Velen...

Startzondag, een verslag

Woorden, werken en plannen De openingszondag van de Regenboog heeft ons uitgenodigd samen te denken over de opdracht die we met elkaar hebben. Drie vragen kregen we mee: welke woorden raken je? hoe krijgen die gestalte woorden in de werkgroepen? en hoe kun je jouw...

Fysiotherapeutische ondersteuning

Ook al heeft Juigalpa zo’n 70.000 inwoners, fysiotherapeuten zijn niet dik gezaaid. En er bestaat ook geen gele gids / info op internet waar je aan namen en telefoonnummers kunt komen van hen die in Juigalpa werkzaam zijn. Dus het was een hele klus aan een nieuwe...