Kerstgedicht

Liefde komt pas tot zijn recht in echte ned’righeid. In een kribbe en een stal volkomen, voor altijd. Geen wieg of kraamhotel geen babyfoonalarm. Maar wat doeken en wat stro, zo bleef het Kindje warm. Ware Liefde in een stal bestemd voor allemaal kent geen...

Ontmoeting in de spiegel

Niet lang geleden sprak ik met iemand die mij vertelde dat hij ‘s ochtends vaak zichzelf in de spiegel aankijkt en zich dan afvraagt: “Wie ben ik met mijn 75 jaar geworden en wat heb ik allemaal aan kennis en ervaringen verzameld?” En meteen daarna: “Wat hebben de...

Maaltijdviering in oecumenisch perspectief

Op dinsdag 19 november waren er 30 mensen vanuit onze geloofsgemeenschap bij elkaar gekomen om met elkaar in gesprek te gaan over de maaltijdviering in oecumenisch perspectief. Peter Paulus, vicevoorzitter van het Vicariaat en op deze bijeenkomst avondvoorzitter,...

Uit de AKM……

Ook in november kwam de AKM bij elkaar. Ester, Willy, Harry, Cécile, Mirjam en ikzelf zaten om 9.00 uur ’s ochtends weer met de agenda voor ons. Zoals gebruikelijk startten we de vergadering met een korte inspiratie. Deze keer werden we deelgenoot gemaakt van de...

Actie Kerkbalans 2020

Onze kerk heeft voor al onze gemeenteleden een eigen betekenis. Een plek om tot jezelf te komen of anderen te ontmoeten, een gebouw om tot rust te komen, te gedenken, een plek om te vieren en te geloven. We willen een plek zijn waar iedereen terecht kan, of je nu lid...

Nieuw uitvaartbeleid van onze Geloofsgemeenschap

De afgelopen periode heeft de AKM zich bezig gehouden met de vraag, hoe wij een beleid konden formuleren ten aanzien van uitvaarten in onze Geloofsgemeenschap. Dit beleid houdt zowel rekening met het feit dat wij een Oecumenische Geloofsgemeenschap zijn, als met de...

Het sacrament van het Vormsel

Op zaterdag 16 mei 2020 om 19.00 uur zal de bisschop van Rotterdam Mgr. J. van den Hende het sacrament van het Vormsel toedienen aan allen die mee hebben gedaan aan de voorbereidingen daarvan. De viering is in de Petruskerk te Leiden en is gericht op alle deelnemers...

Kom aan Tafel

Op zondag 19 april zullen we in de gemeenschap Kom aan Tafel vieren. Tenminste…. Als er kinderen zijn die hieraan willen meedoen. Het is beslist noodzakelijk dat de kinderen worden aangemeld. Dit om alles goed te kunnen voorbereiden. Denkt u bijvoorbeeld maar eens aan...

Hulst in de kerktuin

In onze kerktuin staan verschei-dene hulst-struiken (Ilex aquifolium) Die doen het goed op schaduwrijke plekken en er is veel schaduw in de tuin van de Regenboog. Hulst is de enige inheemse loofboom in de Benelux, die altijd groen blijft en wordt daarom ook vaak in...

Frances Verhaar exposeert

Op 29 november 2015 was de eerste expositie van mijn schilderijen. Er was indertijd geen  expositiecommissie meer en de wanden van de expositieruimte dreigden leeg te blijven. Samen met Edo Elstak heb ik toen een tentoonstelling van mijn werken georganiseerd. Nu vier...