Wereldgebedsdag

Gastvoorganger

Thema(s)

De Wereldgebedsdag 2018 komt uit Suriname!
Een oecumenische vrouwenkring uit dit land heeft de dienst voorbereid. Hun dienst staat onder het thema: “En God zag dat het goed was”. Ze maken ons duidelijk, dat dit Bijbelwoord slaat op de ongelooflijk rijke flora en fauna van bv. Suriname. Maar Gods goede schepping is ook te zien in de schoonheid en grote variëteit van mensen. Waar mensen uit verschillende etnische en culturele groepen in vrede bij elkaar wonen, daar kun je zeggen: “God zag dat het goed was”. Want zo heeft God zijn schepping bedoeld. We bereiden de Wereldgebedsdag dienst voor Leiden voor in een kring van vrouwen uit verschillende kerken en soms ook nationaliteiten. Als U mee wilt doen, meldt u dan aan bij Barbara Heubeck-Duijts, 071-522 34 03.
Gebed en actie gaan hand in hand. We collecteren voor verschillende projecten in Suriname.

Na de dienst is bij koffie en gebak gelegenheid om elkaar te leren kennen.

 

Barbara Heubeck