Veranderd Geloven

Van huis uit ben ik…..Dat hoor je vaak mensen zeggen. Het geloof van mensen, de kerk, jouw kijk op het leven is vaak in de loop der jaren sterk veranderd. Tegelijkertijd blijkt het lastig om bij jezelf helder te krijgen “wat en hoe” het geloof nu precies veranderd is. Het spreekt voor zich dat je geloofsveranderingen nauw verbonden zijn met eigen persoonlijke geschiedenis. Maar er bestaan ook oorzaken vanuit de samenleving die op de een of andere manier invloed hebben gehad op je eigen geloofsontwikkelingen.
Doel van het komend leerhuis is om de geloofsveranderingen sinds onze jeugd en de oorzaken daarvan op het spoor te komen. Het helpt ons het eigen geloof bewuster te beleven.

Programma
Maandag   8 januari:   Historische ontwikkelingen in de samenleving
Maandag 22 januari:   Veranderende Godsbeelden
Maandag   5 februari:  Veranderende visies op de Mens
Maandag 19 februari:  Veranderende opvattingen over de Bijbel
Maandag   5 maart:    Veranderende kijk op Jezus
Maandag 19 maart:    Veranderende visies op leven na de dood
Tijd: 20.00 – 21.30 uur
Plaats: Regenboog 

Cursusleider
Hans Snoek geeft het leerhuis. Onlangs heeft hij een boek daarover geschreven. Hij wil graag interactie met de deelnemers. Daarom stelt hij voor dat deelnemers voorafgaand aan een thema aan hem een vraag kunnen opsturen.

Aanmelding
Wilt u deelnemen? Stuur dan voor 1 januari een mail naar Hans Snoek Wij gaan ervan uit dat als u zich opgeeft u alle avonden deelneemt aan het leerhuis.
Dat bevordert het gesprek met elkaar. Het leerhuis is dus niet vrijblijvend!
Het aantal deelnemers voor dit leerhuis is beperkt.