Poëziemiddagen

Ook het komend seizoen lezen wij weer aansprekende gedichten in de leeskring.
Thema’s die aan de orde komen zijn o.a.: “Zie, ze vliegen”, “Hoera!”, “Dokteren”. Verder hebben wij aandacht voor enkele bijzondere
bundels van dichters die recent in de belangstelling stonden: “Slordig met geluk” van Menno Wigman en “Meervoudig afwezig” van dichter des vaderlands Esther Naomi Perquin. De deelnemers kunnen ook eigen gedichten meenemen.

leiding: Ronald da Costa
Kosten: € 5,00

Graag opgeven bij Anja Rijken,
tel. 071 5216606