Milieu inzameling

Elke eerste donderdag van de maand wordt bij de Regenboog oud papier, kleding en metaal ingezameld.
Tevens kunnen voor de voedselbank goederen worden achtergelaten.