Martin de Groot

Het is goed om met elkaar stil te staan bij wat ons geloof voor ons persoonlijk en voor ons als geloofsgemeenschap betekent. Wat voedt ons? Wat is onze drijfveer bij wat we doen? Kortom: ‘wat is de essentie van ons geloof?’

Martin de Groot komt ons vanuit de landelijke PKN begeleiden op de weg om woorden te geven aan bovenstaande vragen. Wat we met elkaar ontdekken zal mede de toekomst van onze geloofsgemeenschap bepalen. De avonden staan gepland op: donderdag 7 febr. – 21 febr. – 28 maart. We beginnen steeds om 20.00 uur.

Gaarne aanmelden bij Marianne Hoogervorst via pastor.regenboog@gmail.com