Leeskring Roel Bosch

Afgelopen jaar was er een gesprekskring o.l.v. ds. Inge Smidt over een boek van Tomas Halik. De deelnemers hadden er veel plezier aan. Daan Stigter en Barbara Heubeck hebben besloten om daar een vervolg aan te geven. We willen met elkaar over een boek praten van Roel Bosch. Het heet: “Er zijn. Keltisch – christelijk geloven”.
Roel Bosch gaat op zoek naar typisch Keltische spiritualiteit, naar haar aandacht voor het hier en nu, voor het beleven van de heiligheid van God in het alledaagse bestaan. Hij noemt het een soort “geaard geloven”. Velen kennen Keltische zegenspreuken die God als schepper, verlosser en voleinder bij elkaar houden. De Kelten hadden zin voor poëzie en schoonheid.

Roel Bosch is via de Nederlandse Iona Groep verbonden met de Iona-Community op het eiland Iona voor de Schotse kust. Waar in de jaren 30 van het vorige eeuw uit oude ruïnes na eeuwen weer een soort klooster ontstond en een heel eigen liedcultuur is ontstaan. Ook in de Regenboog zingen we steeds weer Iona-liederen, b.v. uit het nieuwe liedboek.
Het boek is makkelijk te lezen, want er worden op een speelse manier liederen, gebeden en anekdotes uit deze kring doorgegeven. Elk hoofdstuk sluit met een aantal verdiepingsvragen, die een mooi houvast vormen voor ons gesprek.

In het nieuwe jaar praten we verder over het boek: “Er Zijn  – Keltisch christelijk geloven -”  van Roel Bosch.

Van harte welkom wie in 2018 nog wil aansluiten. We hadden het tot nu toe over hoofdstukken als: Is (Keltisch-christelijk) geloven naïef of diep? Over onze plek in de schepping: de gezegende, die met alle andere schepselen in de zegen deelt. Over de liederen die over Christus gaan, onze eigen lievelingsliederen en in bijzonder de bijbelse liederen die Christus bezingen als, die er altijd al was.

In boeiende gesprekken leerden we van elkaars geloof, ook dat we heel verschillend over deze onderwerpen dachten. Dat was verrijkend.
Ook de volgende hoofdstukken beloven weer veel interessante gesprekken als ik de titels van de hoofdstukken lees: (Heilige) Geest, adem, wind. Of: Schuld en boete. Of: Geaard geloven.

We komen bij elkaar telkens op een maandag avond om 20.00 uur, meestal in het stiltecentrum. De eerste keer in het nieuwe jaar zal dat 22 januari zijn en vervolgens steeds de 2de maandag van de maand.
U kunt zich opgeven bij Daan Stigter, d.stigter@ziggo.nl, tel. 06 2025 4157. Maar men kan ook rustig gewoon binnenlopen.

Boekgegevens:
Auteur: Roel A. Bosch | Titel: Er zijn. Keltisch-christelijk geloven | Uitgeverij: Meinema | Aantal pagina’s: 144 | Prijs: € 15,00 | ISBN: 9789021143408
Daan Stigter en Barbara Heubeck-Duijts