Het Lijdensverhaal lezen en bespreken met elkaar

Donderdag 14 maart. Iedereen is welkom.

Wat was de rol van het Joodse Volk?
We lezen het lijdensverhaal zoals dat in de Bijbel staat van de evangelisten. In de geschiedenis is daarbij het gedachtegoed ontwikkeld dat Jezus door toedoen van het Joods Volk is gekruisigd. Wat staat daarover in de Bijbel?
We kijken naar de verhalen tegen het licht van de Joodse traditie en de politieke overheersing in die tijd door de Romeinen.
Wat was de rol van het Sanhedrin? Pontius Pilatus, waste hij zijn handen in onschuld?
Veel van deze vragen werpen een nieuw licht op het lijdensverhaal zelf. We lezen en kijken vanuit een nieuw perspectief.

Contactpersoon: Willy Hoogendoorn,