De 10 beloften

De tien beloften
U en ik zijn opgevoed met de regels van ons geloof. De belangrijkste zijn de Tien Geboden die God aan Mozes gaf toen het volk in de woestijn verbleef.
Anselm Grün, benedictijner monnik, heeft een aantal jaren geleden de tien geboden op een hedendaagse wijze benaderd. Hij noemt ze de tien beloften.
Via een DVD mogen wij hem persoonlijk zijn toelichting en beleving horen en zien geven.
Daarna gaan we erover in gesprek.
Per avond zullen er twee geboden aan bod komen.

De eerste avond is op donderdag 17 januari om 20.00 uur in de Regenboog. De tweede avond op 31 januari zelfde tijd, zelfde plaats. De andere avonden zullen we in overleg vaststellen.
Gespreksleider: pastor M. Hoogervorst – pastoraal werkster.
Gaarne aanmelden via pastor.regenboog@gmail.com
Deze serie gaat door bij een deelname van minimaal 7 mensen. Aanmelden is dus noodzakelijk.