‘Dialoog PKN – RKK’

avond met bisschop Mgr. dr. J.H.J. van den Hende: ‘Dialoog PKN – RKK’ .

We mogen het als bijzonder ervaren dat Mgr. dr. J.H.J. van den Hende, bisschop van Rotterdam op maandag 18 maart naar de Regenboog wil komen om zijn ervaringen omtrent de landelijke dialoog tussen PKN en RKK met ons te bespreken.De bisschop heeft ons laten weten dat de thematiek van die avond zal worden toegespitst onder de titel: ‘De Christelijke roeping tot heiligheid.’ Dit met twee documenten als achtergrond / bronteksten.

  1.  De Oecumenische Verklaring over genade en rechtvaardiging (RKK/Lutherse Wereldbond) uit 1999;
  2. Exhortatie “Gaudete en Exultate” (2018)

Van beide teksten is een Nederlandse vertaling beschikbaar. In de oecumenische dialoog RKK – PKN staan deze documenten ter bespreking. Omdat binnen de oecumene HET GEBED de bindende factor is willen we deze avond beginnen met het bidden van de vespers.

De avond ziet er als volgt uit:
19.30 uur – Vespers
20.00 uur – koffie
20.15 uur – inleiding bisschop
21.00 uur – vragen en reacties vanuit de gemeenschap naar de bisschop
21.45 uur – afronding – drankje

Iedereen is van harte welkom!
Marianne Hoogervorst – pastoraal werkster