Beroepen predikant

Nadat de AKM en wijkkerkenraad op 11 juli hebben ingestemd met het advies van de beroepingscommissie over een nieuwe predikant voor onze geloofsgemeenschap, is het aan de Algemene Kerkenraad van de Protestantse gemeente Leiden om te besluiten tot het uitbrengen van een beroep. Dit zal gebeuren op 28 augustus. Daarna is het moment gekomen om u te vertellen wie de kandidaat is. Op donderdag 6 september om 20 uur is er in De Regenboog een bijeenkomst voor alle leden van de geloofsgemeenschap. Het eerste deel van de avond zal de beoogde nieuwe predikant aanwezig zijn om kennis te maken. Het tweede deel waarbij de nieuwe predikant niet meer aanwezig is, zullen AKM, wijkkerkenraad en beroepingscommissie u vragen om instemming met het uitbrengen van het beroep. Op zondag 9 september kan dan officieel in de viering het beroep worden afgekondigd. Dan volgt een periode van 5 dagen waarin men bezwaar kan maken tegen de gevolgde procedure; let wel: niet tegen de kandidaat. Dus als alles volgens plan verloopt kan het beroep op 15 september worden uitgebracht.