Allerzielen Buiten

een Tijd van Licht en Ontmoeting.
Een nieuw initiatief voor een oud ritueel rond Allerzielen.

In de Merenwijk, de Regenboog, worden kaarsjes aangestoken als teken van verbondenheid tussen mensen.

We nodigen u van harte uit om een kaarsje te komen aansteken voor een dierbaar persoon of personen; zijn/haar naam op te schrijven en op te hangen in de gedenkboom.