viering

Pw. Marianne Hoogervorst
Aandacht voor de ORGANISTEN
Kerk in Actie Voorjaarszending

Thema(s)

Op deze zondag, de derde zondag in de Veertigdagentijd, zetten we onze organisten in het zonnetje. Zij zijn allen een respectabel aantal jaren werkzaam in de Regenboog. Drie organisten vieren een jubileum de vierde bijna.

Deze zondag zullen zij alle vier een deel van de viering het orgel / de piano bespelen. Hoe het er precies uit gaat zien, is op het moment van schrijven nog niet te zeggen maar als u de organisten wilt bemoedigen om ons allen te blijven inspireren met hun spel, kom dan deze zondag naar de kerk.