viering

Pw. Marianne Hoogervorst
Aswoensdag m.m.v. Regenboogkoor

Thema(s)

Het lijkt nog ver weg maar met Aswoensdag (14 februari) gaan we op weg naar Pasen. De Veertigdagentijd of Vastentijd roept op tot bezinning. Als Christen mogen we het leven van Jezus niet alleen navolgen maar ook uitdragen.
Dat begint dus met Aswoensdag. Een dag waarop we samen komen om uiting te geven aan ons voornemen op weg te gaan met Jezus door Zijn lijden heen naar de Verrijzenis. De symboliek in deze viering wordt bepaald door het as. Dit as is verkregen van de palmtakken van de Palmzondag een jaar daarvoor. Jezus wordt toegejuicht met palmtakken en later ontvangen wij een teken van boete door het askruisje.  Een oud symbool waarvan we al lezen in het Oude Testament. Mensen die zich willen bezinnen over hun relatie met God strooien as uit over hun hoofd en kleden zich zeer sober. Nog steeds is er op Aswoensdag gelegenheid om het askruisje te ontvangen om voor jezelf het moment te markeren dat je serieus wilt beginnen met de Vastentijd.