Vieringen

De zondagse vieringen beginnen om 10:00 uur, tenzij anders aangegeven.

Voor de allerkleinsten is er opvang in de crèche. Voor kinderen van 4-12 jaar is er een kindernevendienst.
Wij willen doopouders vragen vroegtijdig contact met de voorganger op te nemen in verband met de (gezamenlijke) voorbereiding.

DatumBeschrijvingVoorgangerBijzonderheden

augustus

zondag12Ds. Kees ZwartViering van de Maaltijd
zondag19Maria TenhemelopnemingPw. Marianne Hoogervorst
donderdag23Eucharistie vieringPst. Tjeerd Visser19:00 uur
Stilte Centrum
zondag26Ds. Hans Snoek

september

zondag2Leden Geloofsgemeenschap
zondag9RegenboogzondagPw. Marianne Hoogervorst
Ds. Kees Zwart
m.m.v. Regenboogkoor
zondag16Ds. Pieter Korbee
U kunt gebruik maken van collectebonnen. Over de aanschaf leest u hier meer.

Bij de vieringen

Zondag 19 augustus – feest van Maria Tenhemelopneming

Op deze zondag staat Maria, de moeder Gods centraal. Wat betekent zij voor ieder van ons persoonlijk in de 21e eeuw? Onlangs hebben we met 16 mensen in drie avonden stil gestaan bij de betekenis in de loop der tijden van deze bijzondere vrouw. Vanuit alles wat we met elkaar gedeeld hebben, zal iets weer terugkomen in deze viering.
Voorganger: M. Hoogervorst p.w.

 Zondag 9 september Regenboogzondag

Op deze zondag zullen we met elkaar een nieuw werkjaar / schooljaar inluiden. Bijzonder is dat er in deze viering een achttal kinderen van de kindernevendienst over zal gaan naar de jongerenviering. Het Regenboogkoor zal in deze viering zingen!
Voorgangers: M. Hoogervorst p.w en ds. K. Zwart.